Säkerhet på kontoret

admin      -

Säkerhet på kontoret

Många svenskar arbetar i kontorsmiljö i en utformning eller annan idag. Alla arbetsplatser har sina förutsättningar och det är lätt att tro att arbetare i kontor lider mycket mindre risk för olyckor och skador. Och  jämfört med vissa arbetsplatser är detta väldigt sant, men det betyder inte att risken för olyckor eller skador är ickebefintliga.

För att ett kontor ska vara utrustat att hantera några av de vanligaste skadorna på arbetsplatser är det rekommenderat att det finns minst en förstaförbandslåda eller liknande på plats. Alla bör dessutom veta exakt var denna finns utifall snabbt agerade är viktigt i situationen. Som denna blir använd är det också viktigt att den fylls på. Regelbundna säkerhetskontroller av kontoret bör därför alltid inspektera förstaförbandslådan och inkludera en checklista på vad den ska innehålla.

För att bättre kunna säkra företagets medarbetare är det även rekommenderat av många att ha en hjärtstartare på plats. En sådan kan vara skillnaden mellan liv och död om någon skulle drabbats av ett plötsligt hjärtstopp. Det estimeras att dödligheten vid hjärtstopp ökar med omkring 10% per minut om ingen behandling eller hjärtstartare används. Moderna hjärtstartare är väldigt användarvänliga och kräver ingen expertis. Ett exempel på en sådan kan man hitta hos HLR Hjälpen.

Kontoret ska även vara väl skyddad när det kommer till brand. Det mest grundläggande skyddet är så klart brandvarnare och dessa ska tillsammans täcka hela kontorsytan. Tillsammans med brandvarnare bör kontoret även vara utrustat med brandsläckare. Dessa bör vara strategiskt utplacerade i kontoret så det alltid finns en relativt nära till hands. Det kan också vara bra att ha en eller flera brandfiltar på arbetsplatsen.

Alla på arbetsplatsen ska också vara väl meden om rutinerna om en brand skulle uppstå. Olyckor sker i betydligt högre utsträckning när panik uppstår. När alla vet var de ska bege sig vid en brand och var nödutgångarna finns löper alla mycket större risk att råka ut för en olycka eller förvärra situationen för de runtomkring en. Mer om brandsäkerhet på kontoret och rent allmänt kan man läsa på Brandskyddsföreningen.

Språk

Senaste inläggen

Arkiv