När det är svårt att hitta kandidater

Maud Jönsson      -    615 Views

När det är svårt att hitta kandidater

Hur snabbt ett jobb kan tillsättas beror på många faktorer. Men i grund och botten faller det på utbudet av lämpliga kandidater. Många företag har kämpat med att hitta rätt kompetens när de söker medarbetare och det blir då svårt att tänka sig hur man ska gå tillväga för att lösa problemet.Ett mindre och mer tillfälligt problem är när man faktiskt får tag på kandidater men på grund av uppsägningstid måste man vänta tre eller fler månader innan personen faktiskt kan börja jobba. Detta är speciellt vanligt inom högre positioner på ett företag. Den bästa lösningen i en sådan situation, om man fortfarande behöver någon på plats så snabbt som möjligt, är att ta in en interimschef genom en bra förmedlingstjänst som kan utföra jobbet under väntetiden.Men det är inte alla fall som är så väldigt enkla. När ett företag står utan några kvalificerade kandidater för en position måste man börja titta på alternativa metoder. En lösning få egentligen vill överväga är att helt enkelt sänka kraven, ibland är kanske detta den enda vägen man kan gå för att faktiskt tillsätta positionen. Långt från perfekt, men om inga andra alternativ finns är det kanske något man måste börja tänka på.Det kan också vara bra att kontakta eventuella skolor som erbjuder utbildningen man kräver för positionen. Självfallet kommer ju arbetslivserfarenheten mest troligt saknas, men för en del jobb är behovet av den specifika kompetensen och kunskapen något som väger över. Behöver ett företag till exempel en programmerare kan det ju inte tillsätta någon som har stor arbetserfarenhet inom IT men aldrig lärt sig programmera.När behovet inte är så akut att företaget behöver anställa någon omgående finns det andra metoder man kan använda sig av. Igen kan man då söka sig till samarbeten med skolor som erbjuder den rätta utbildningen. Ett vanligt samarbete är att låta studenter få praktisera under sommaren och ta sig an enklare uppgifter. Det är många som har fått jobb direkt efter examen på detta sätt.