Få hjälp med sanering på företaget

Maud Jönsson      -    63 Views

Få hjälp med sanering på företaget

Oavsett vilken typ av fastighet du inhyser ditt företag i, kan du tyvärr en dag finna dig vara i behov av sanering. Orsaken kan vara såväl fuktskada efter en översvämning, som skador efter en brand eller giftig asbest. Tänk på att det finns många viktiga lagar och regler att känna till omkring ägande och ansvar för en förorenad fastighet.

Asbest är fortfarande ett stort problem

En av de absolut vanligaste orsakerna till att fastigheter behöver sanering är fortfarande asbest. Trots att ett totalförbud mot asbest infördes 1985, finns materialet i de flesta hus byggda under 1950-, 1960- och 1970-talen. När en fastighet ska asbestsaneras är det av yttersta vikt att anlita professionell hjälp med modern utrustning. Asbest orsakar dessvärre än i dag cancerfall, till exempel som en följd av felaktigt utförda renoveringar.

Snabb sanering sparar pengar

En sakkunnig saneringsfirma inleder med att noggrant lokalisera och besiktiga problemområdet. När saneringsbehovet är fastställt är det sedan angeläget att handla fort, eftersom detta kan begränsa skadorna och bespara dig stora kostnader. Tveka aldrig att ta kontakt med en miljötekniskt kunnig sanerare, om du misstänker att din fastighet kan vara förorenad. Ett förslag är att anlita Swoosh när du är i behov av snabb och professionell saneringshjälp.