Lyckas med er rekrytering till företaget

Maud Jönsson      -    88 Views

Lyckas med er rekrytering till företaget

De flesta arbetsgivare vet att en felrekrytering kan bli en väldigt dyrköpt historia. För att minska risken att sitta med Svarte Petter är det bra att anlita experter på att hitta kunnig personal. Det underlättar hela processen för dig som anställer och du kan istället koncentrera dig på att leda arbetet i företaget.

Det finns nu för tiden många arbetsuppgifter som går att utföra på distans och fler sådana arbetsuppgifter kommer hela tiden. Det gör att företag numera ser över möjligheten att ta in extern personal, konsulter eller regelrätta fasta anställningar på distans.

Distansarbete eller arbete på kontoret

Lösningen med distansarbete betyder till exempel att den anställde inte behöver ta upp en fysisk kontorsplats. Ytterligare en aspekt av distansarbete är att ditt företag kan expandera och i många fall erbjuda fler tjänster, utan dyra investeringskostnader eller behov av flytt till större lokaler.

Driver du däremot ett företag som uteslutande behöver träffa kunderna personligen behöver du så klart ha en plats att möta dem på. I det läget kan det vara bra att ha en assistent eller receptionist som både bokar dina möten och svarar i telefon. Den personen bör också vara bekväm med att träffa dina kunder och kunna bemöta dem professionellt och korrekt.