Industriellt underhåll på ett mer miljövänligt sätt

Maud Jönsson      -    75 Views

Industriellt underhåll på ett mer miljövänligt sätt

Svensk industri står inför stora utmaningar när det gäller att minimera koldioxidutsläpp och elförbrukning. Industriföretagen minskar visserligen sina utsläpp, men ansvarar fortfarande för ungefär en tredjedel av Sveriges emission av växthusgaser.

Rekordhöga elpriser och en osäker elmarknad gör det också angeläget att se över verksamhetens elkonsumtion. Med miljöanpassat underhåll kan innehavare av industriella anläggningar dock på ett effektivt sätt både reducera sina utsläpp och minska energiförbrukningen.

Optimerade system ger ökad effektivitet

När en fabrik eller maskin åldras sjunker dess effektivitet, vilket bidrar till såväl ökade utsläpp som högre driftskostnad. Genom att på ett miljövänligt sätt rengöra och optimera dina system kan du enligt denna sida reducera din anläggnings energiförbrukning med så mycket som 30–80 procent.

Kemisk rengöring på plats

Sanering av stora industrianläggningar krävde tidigare ofta omfattande nedmontering och transport. Inte sällan behövdes mekanisk rengöring med slitage som följd. Moderna metoder sköljer i stället systemet med specialanpassade gröna kemikalier, snabbt och på plats.

Rengöring med vattenbehandling

Många industrier är beroende av kylvatten och andra vattensystem och sådana är känsliga för korrosion och bakterietillväxt, som till exempel Legionella. Rengöring med särskilt utvecklad vattenbehandling återställer anläggningens ursprungliga funktion och produktivitet och säkerställer på så vis maximal miljövinst. Industriellt underhåll som är effektivt, miljövänligt och lönsamt.