Support och Helpdesk för era kunder

Maud Jönsson      -    118 Views

Support och Helpdesk för era kunder

Som företag så är det ovärderligt för kunder att få bra support och då kan en helpdesk vara det som behövs. genom att använda sig av ett system för detta är något som underlättar på företaget. När ett kundärende kommer in så gäller det att kunden får relativt snabb respons att ärendet tagits hand om.

När man skaffar sig ett helpdesk system så kommer allt att bli så mycket enklare. När man pratar om helpdesk så brukar man prata om ”first line” som är de första som man kommer till när man kontaktar en support eller kundservice. Där kan man få grundläggande hjälp. Om det visar sig vara ett mer komplext ärende så skickas det vidare till ”second line” där det finns personer med mer kunskaper om ärendet. Som kund så är det viktigt att få återkoppling och veta hur det går med sitt ärende.

Med en bra helpdesk så ser man hela tiden var kundens ärende ligger. Har det gått vidare till ”second line” och vad som händer i ärendet. Så oavsett vilken som blir kontaktat så kan man gå in det system som man arbetar med för aktuell status och kan meddela kunden. Med ett bra system för helpdesk så kan ni som företag arbeta effektivt och betydligt mer strukturerat. Detta är viktigt både för er som företag men också för kunden.