Hur ser det ut på din arbetsplats?

Maud Jönsson      -    115 Views

Hur ser det ut på din arbetsplats?

Det är viktigt att man har en bra arbetsplats att gå till. Arbetsmiljön är viktig och det är inte bara det fysiska utan även det psykosociala. Har man goa arbetskamrater så kan detta underlätta i det arbete man utför. Det gäller också att säkerheten är hög på alla arbetsplats. Så klart så kan vissa ställen behöva högre säkerhet än vad andra behöver.

De tär så klart arbetsgivaren som bestämmer i slutändan om hur arbetsplatsen ska utformas men som anställd så har du mycket du kan göra för att det ska bli en trivsam palts att arbeta på. Din arbetsgivare och ni som arbetar där kan ge er arbetsplats ett mervärde som gör just er arbetsplats unik. Finns det saker som kan göras så ta upp det med din närmaste chef. Tycker ledningen om det förslag som kommit så kanske det blir av.

Försök att dra nytta av de saker som anordnas av företaget. Det kan var vara olika typer av utbildningar som är till fördel både för det arbete som utför men som du även kan ha nytta av när du inte arbetar. En kurs i Första Hjälpen kan vara en sådan utbildning. Om företaget bekostar olika typer av kortare kurser eller längre utbildningar så är det självklart att man som anställd tar del av detta.