Vikten av goda ekonomikunskaper

Maud Jönsson      -    794 Views

Vikten av goda ekonomikunskaper

Många som startat företag inser snabbt hur viktigt det att hålla fullständig koll på ekonomin och bokföringen. En hel del nystartade företag har lidit hårt av bristande kunskaper inom detta och somliga har till och med gått under på grund av detta.Faktum är att kontroll på företagets ekonomi och korrekt bokföring är en av de mest grundläggande aspekterna av ett framgångsrikt företag. Till att börja med kommer detta ge kritisk information om hur det ser ut för företagets nuvarande tillstånd och potentiell framtid. Men det kommer även vara nödvändigt att ha denna information om man till exempel behöver extern finansiering då långivaren kommer att vilja se att företaget är kreditvärdigt. Desamma gäller investerare som kanske skulle vilja bli delägare eller liknande.Tillvägagångssättet beror ju till stor del på vilka förutsättningar man har. Medelstora och stora företag har ju ofta ekonomer på lönelistan men små företag har inte alltid den möjligheten. Alternativen är ju då att göra det själv, vilket innebär att man antingen är någorlunda insatt i ämnet eller tar sig tiden att lära sig, eller att man tar och anlitar en extern expert. Att outsourca stora delar av ekonomiansvaret är inte alls ovanligt och är något som många företag gör idag.Om man dock väljer att göra det själv bör man alltid börja med att skaffa bokföringsprogram. Detta kommer att göra många delar av arbetet betydligt smidigare och har man dessutom ett som kan kopplas till saker som kundregister, löneprogram, fakturering och lagerregister kommer användbarheten öka markant.Man bör även se till att etablera rutiner för detta arbete, speciellt om man är ny till bokföring och ekonomi. Genom att avsätta tid varje vecka för en genomgång kommer man snart märka att man både blir bättre på att sköta det och får ett bättre grepp om sitt företag.För lite hjälp på traven är det dock ingen dum idé att läsa på sig lite om bokföring innan man verkligen sätter igång.