Undvika skador på jobbet

Maud Jönsson      -    799 Views

Undvika skador på jobbet

Skador på jobbet förekommer i alla möjliga branscher, men en del är så klart mer olycksdrabbade än andra. De vanligaste olyckorna idag beror på ansträngande lyft och fall medan de vanligaste arbetssjukdomarna är besvär med muskler och leder som orsakats av fysisk belastning.Men bara för att man inte jobbar i ett område som inkluderar många farliga arbetsuppgifter betyder inte automatiskt att man arbetar säkert. Man ser bland annat en mängd hälsorelaterade besvär bland individer som arbetar i kontorsmiljöer, men problem i axlar och rygg några av de vanligaste besvären.Det är i slutändan arbetsgivarens ansvar att se till att alla arbetar under så bra förhållanden som möjligt och att arbete utförs på ett säkert sätt. Detta kan betyda väldigt olika saker på olika arbetsplatser. För en del måste man utföra säkerhetskontroller och vidta åtgärder för att undvika skador medan i andra kanske det mer är en fråga om ergonomi.Arbetsgivare kan göra väldigt mycket för att förbättra förhållandena på en arbetsplats. Allt från att se till att alla som arbetar tar regelbundna pauser från arbetet till något som att göra det möjligt för anställda att få massage på jobbet. Allt beror på vad för typ av arbete som utförs och vilka skaderisker man behöver arbeta för att sänka.Om man av någon anledning blir skadad eller sjuk på grund av det jobb man utför ska man först och främst tala om detta för arbetsgivaren. I och med kollektivavtalet kommer man även ha chansen att dra nytta av en kompletterande trygghetsförsäkring vid arbetsskada eller sjukdom. Detta måste då rapporteras separat. Arbetsgivaren ska i sin tur rapportera arbetsskadan till skyddsombudet på företag och även till Försäkringskassan.För att undvika arbetsskador och sjukdomar är det viktigt att arbete förebyggande, både genom att informera om risker och aktivt hitta sätt att minska dessa risker i största möjliga utsträckning.