Starta enskild firma

Maud Jönsson      -    378 Views

Starta enskild firma

Enskild firma, eller enskild näringsidkare som det ofta kallas, är en företagsform som bäst lämpar sig mindre företag, speciellt sådana som drivs av endast en person och utan några andra anställda. För att få starta en enskild firma får man varken vara i konkurs eller ha näringsförbud. Åldersgränsen på en enskild firma är 18 år, eller 16 år om ens förmyndare ger tillstånd. Detta tillstånd måste vara skriftligt.De två största fördelarna med denna företagsform är att man behöver inte har något startkapital och det är väldigt enkelt att starta. Det första man gör är att ansöka om att bli godkänd för F-/FA-skatt. När man registrerar sig hos Skatteverken kommer man ha namnskydd för sitt för- och efternamn. Vill man även ha namnskydd för sitt firmanamn kan man även registrera sig hos Bolagsverket. Firmanamnet blir då skyddat i det län man registrerat sig i. En del verksamheter kan dock kräva tillstånd innan man får starta.En av nackdelarna med företagsformen enskild firma är att man inte har en klar och tydlig linje mellan ens privata ekonomi och företagets. Detta kräver då att man är väldigt noga med bokföringen och ser till att själv hålla isär dessa. Som ägare av en enskild firma är man också personligt ansvarig för att alla skulder betalas och avtal hålls. Av denna anledning är det klokt att spara pengar i den mån man kan. Dessa pengar kan behövas om man någon gång hamnar efter med vissa utgifter.Till skillnad från exempelvis ett aktiebolag har man i de flesta fall inget krav på sig att skicka in en årsredovisning till Bolagsverket. Detta behöver man endast göra om ens företag räknas som ett större företag.Innan man startar en enskild firma är det dock även bra att ha koll på de lagar som gäller. En informerad företagare lider betydlig färre risker än en oinformerad.