För dig som arbetar inom HR

Maud Jönsson      -    125 Views

För dig som arbetar inom HR

Du som arbetar med HR har en betydelsefull nyckelroll för människor på din arbetsplats. Att arbeta med HR, human resources, som betyder mänskliga resurser, innebär att åskådliggöra de människor som arbetar på företaget. Det vill säga personalens kompetens och fysiska och psykiska välbefinnande, det innebär bland annat rekrytering, lönesättning och kompetensutveckling.

Kompetensutveckling

Vill du bli bättre på ditt arbete inom HR och nå längre i din yrkesroll, då är det viktigt att du håller dig uppdaterad på hur personalen mår och vilka behov av utveckling som finns. Därför är det bland annat värdefullt med kompetensutveckling och nätverk, med att delta i ett globalt nätverk som säkrar din framtid, ta reda på mer här.

Andra utvecklingsmöjligheter

HR nätverk

Att nätverka med andra ger dig en chans att träffar kollegor. Dessutom kan ni under era nätverksträffar belysa aktuella och kommande trender som är relevant för er yrkesroll.

Föreläsningar

Det är väldigt inspirerande att lyssna på ett föredrag eller ett event, men på grund av hur läget ser ut, så erbjuder många digitala lösningar.

Se till dina intressen

Vet du om att facket arbetar med att tillvarata sina medlemmars intressen i arbetslivet. Idag finns fyra olika fackförbund inom HR. Läs mer här om vilket fackförbund som passar dig bäst. Arbetsmiljöverket bidrar till hållbara lösningar inom HR.