Utveckling inom chefsyrket

Maud Glover      -    370 Views

Utveckling inom chefsyrket

Om du befinner dig i eller siktar på en chefsposition har du säkerligen redan viss utbildning och erfarenhet. Det finns dock få yrken och arbetsområden som är så breda som chefskap när det gäller kompetenskraven för att hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden.Vad som gör en bra ledare är något som absolut kan diskuteras men det finns en rad förutsättningar och personlighetsdrag som är ett måste. En chef måste ha en vision och våga kämpa för att nå det målet hen och dess ledning har målat upp. För att det ska vara en möjlighet krävs självklart också att positionen medför tillräckliga mandat och befogenheter för att kunna genomföra arbetet. Om den i ledarposition inte kan ställa de krav som behövs kommer inte heller målsättningen nås.Slutligen behövs självklart människokännedom. Att besitta förståelse av både sig själv och av sina medarbetare. Detta ger i sin tur möjligheten att bra och effektivt kunna kommunicera med och motivera sina medarbetare.Just att motivera är en väldigt skarp balansgång mellan att ge uppmuntring, uppskattning och konstruktiv kritik. Det gäller att kunna se vilka steg som medarbetaren kommer behöva ta framöver för att sedan kunna vara där vid sidan om och pusha på när det behövs. Detta betyder då självklart också att möjligheten att motivera inte endast handlar om människokännedom utan även om att ha en bra översikt av företaget och arbetsuppgifterna.Att öva kommunikationer är kanske inte alltid så enkelt men genom små vardagliga övningar kan man kontinuerligt växa som ledare. Att överkommunicera är en bra början. Man brukar säga att ett budskap behöver höras tre gånger för att det skall vara förstått. Detta används kanske främst inom reklamvärlden där man räknar på exponeringarna till en reklam men fungerar lika bra inom ledarskapet. Man kan välja att kommunicera ansikte till ansikte istället för via telefon när det är möjligt. Detta ger bra vardaglig övning och skapar en bättre kontakt med medarbetarna.Detta är de grundläggande kraven som en chef skall leva upp till men de i rollen vet att det är mycket mer än så som krävs. Kraven varierar stort beroende på bransch och ansvarsområde. Om det finns ett produktionsansvar krävs självklart enorm insikt i hur det flödet fungerar. Både i det enskilda fallet och generellt. Att få gå kurser och utveckla sig i områden som dessa om Lean och Effektiv produktion kan vara ovärderligt både för företaget, dig som individ och framtida arbetsgivare.Lean är en produktionsfilosofi som är väldigt i modet just nu. Det härstammar från Toyotas arbetssätt som utvecklades efter andra världskriget. De kallade tankesättet Toyota Production System eller TPS men det blev i slutet av 80-talet internationellt känt som Lean. Konceptet har efter det anpassats till nya områden eftersom och är inte längre bara använt inom tillverkningsindustrin.Att uppdatera sig inom koncept som dessa är en viktig del av att hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden. Man kan antingen utbilda sig själv inom området men oftast är det bäst att gå en utbildning där man direkt kan ta lärdom och ställa frågor till människor som själva har använt systemet i faktiskt verksamhet.