Tillsätta en ny chef

Roger      -    253 Views

Tillsätta en ny chef

Det är aldrig lätt att tillsätta personal eftersom du alltid vill att det ska vara rätt personer som får tjänsterna. När det gäller att anställa en ny chef ställs dessutom kravet på att det ska vara en person som klarar av att vara ansvarig för hela eller en stor del av företaget.

Headhunting-firma

För att förenkla processen samt vara säker på att ni blir nöjda med rekryteringen kan det vara bra att anlita en headhunting-firma. Head Agent är en firma med ett bra rykte som jobbar med executive search. De hjälper dig med att sätta ihop en kravprofil och utför sedan resten av processen åt dig.

Gör jobbet själv

Företagande.se ger i en artikel tips på hur du kan hålla bättre intervjuer när du ska tillsätta en ny chef.

En tydlig kravprofil

Börja med att göra en kravprofil som visar vad ditt företag är ute efter för person. Vilka egenskaper och färdigheter krävs det för tjänsten? När du förbereder intervjun bör varje fråga på något sätt ha en koppling till kraven du har ställt upp. Frågorna kan till exempel handla om hur personen fattar beslut och vilket tillvägagångssätt han eller hon har för att hantera konflikter som uppstår i företaget. Välj ut de ämnen som är viktigast för dig och ditt företag och avsätt mellan 10 och 20 minuter för varje ämne vid intervjun.

Intervjua med hjälp av HUR-modellen

Ofta varierar det vad olika personer menar när de pratar om olika egenskaper de har. Den du intervjuar kanske anser sig vara organiserad och stresstålig utan att du tycker det. När du använder dig av HUR-modellen ber du personen att berätta om en situation när han eller hon visade exempel på den förmågan. HUR står för Händelse, Uppträdande, Resultat och är en bra metod att intervjua personer vid en rekrytering.

Sammanfatta vad personen säger

Att sammanfatta vad personen du intervjuar säger gör du av två anledningar: du visar att du lyssnar på det de säger samt ger dem en chans att rätta eventuella missuppfattningar.

Språk

Senaste inläggen

Arkiv