Tackla rekryteringen på rätt sätt

Maud Glover      -    325 Views

Tackla rekryteringen på rätt sätt

Rekrytering är sällan en snabb och enkel process. Det kommer betyda en hel del tid spenderad på att gå igenom CV:n och intervjuer av kandidater. Men med bättre planering och goda rutiner kan man underlätta arbetet en hel del.Utgångspunkten för en effektiv rekrytering är att alla på företaget som är inblandade i detta måste vara överens om vem det är man söker. Grunden för detta är ju något man måste ange i jobbansökan som publiceras, men intern är det värt att tala mer tydligt om saker som personlighet och liknande aspekter.Något som därför ofta är sant att tiden man spenderar på de inledande stegen i rekryteringen får man igen i senare skeden. Gör man ett misstag tidigt ökar risken att problemet växer som processen fortsätter.Att vänta på att få in ansökningar är för somliga den mest stressfyllda tiden. Ska man läsa CV:n som de kommer in? Eller är det bättre att vänta tills deadlinen för ansökningar kommit och gått? Detta är mer eller mindre upp till var och en att bestämma och försöka hitta något som passar in i jobbrutinerna.Ett problem som kan uppstå är när man får in allt för många ansökningar och känner att man inte har tid att gå igenom alla tillräckligt noggrant. Är man då rädd att gå miste om den perfekta kandidaten kan man överväga att ta hjälp med screening. Genom att då både underlätta arbetsbördan och garantera att man inte missar de bästa kandidaterna befinner man sig i en mycket bättre position.Sedan är det dags att gå vidare med de som tog sig igenom sceeningen och kalla dem till intervju eller ge dem ett arbetsprov. Intervjun är ett tillfälle att gå mer in på djupet med var och en och se under ytan av CV:t och det personliga brevet. Det finns en mängd bra frågor att ställa till kandidater, men kom även ihåg att planera in tid för dem att ställa frågor tillbaka.